آموزش کامپیوتر tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com 2020-07-02T22:26:03+01:00 mihanblog.com خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-29T04:01:09+01:00 2017-07-29T04:01:09+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1214 omid )org) سریع فروختن سهام خود که در روند صعودی می باشد ترسو بودن سهام خود را با گذاشتن قیمت پایین برای فروش می توان استفاده کرد تا ضرر کمتری تحمل کرد و قیمت گذاشته شده معامله شود و کسی می گوید سهام خودش را در قله می فروشد دروغ گویی بزرگی است  سریع فروختن سهام خود که در روند صعودی می باشد ترسو بودن سهام خود را با گذاشتن قیمت پایین برای فروش می توان استفاده کرد تا ضرر کمتری تحمل کرد و قیمت گذاشته شده معامله شود و کسی می گوید سهام خودش را در قله می فروشد دروغ گویی بزرگی است  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-28T03:56:43+01:00 2017-07-28T03:56:43+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1213 omid )org) غرور و اعتماد به نفس بی جا می تواند باعث عدم پیشرفت شود ، نمی توانیم به شانس تکیه کنیم باید ریکسمان را کاهش دهیم  غرور و اعتماد به نفس بی جا می تواند باعث عدم پیشرفت شود ، نمی توانیم به شانس تکیه کنیم باید ریکسمان را کاهش دهیم  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-27T03:54:53+01:00 2017-07-27T03:54:53+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1212 omid )org) به خودم می گفتم نمی تواند از این پایین تر بیاید در بورس کلمه ای به نام نمی تواند وجود ندارد  به خودم می گفتم نمی تواند از این پایین تر بیاید در بورس کلمه ای به نام نمی تواند وجود ندارد  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-26T03:51:49+01:00 2017-07-26T03:51:49+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1211 omid )org) خرید سهام هایی که حجم معاملاتشان افزایش پیدا می کند خرید سهام هایی که حجم معاملاتشان افزایش پیدا می کند
]]>
خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-23T04:17:19+01:00 2017-07-23T04:17:19+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1209 omid )org) بررسی شاخص صنایع انجام شود  بررسی شاخص صنایع انجام شود  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-22T04:11:24+01:00 2017-07-22T04:11:24+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1208 omid )org) زمانی زیادی می رویم در ضرر اما سال های قبل روی سود بوده ایم باید نگاه به گذشته کرد چه می کردیم همان را ادامه دهیم زمانی زیادی می رویم در ضرر اما سال های قبل روی سود بوده ایم باید نگاه به گذشته کرد چه می کردیم همان را ادامه دهیم
]]>
خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-17T05:24:18+01:00 2017-07-17T05:24:18+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1207 omid )org) نگهداری سهمی که در حال رشد است برای یک دوره طولانی بهتر از درگیری با چندین سهم در دوره های کوتاه مدت است  نگهداری سهمی که در حال رشد است برای یک دوره طولانی بهتر از درگیری با چندین سهم در دوره های کوتاه مدت است  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-16T05:20:44+01:00 2017-07-16T05:20:44+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1206 omid )org) سهام خریداری می کنید ریزش می کند از کانالهای و سایت های مختلف معرفی شده است سیگنال خودشان می خواهند خارج شوند  سهام خریداری می کنید ریزش می کند از کانالهای و سایت های مختلف معرفی شده است سیگنال خودشان می خواهند خارج شوند  ]]> خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-15T05:10:40+01:00 2017-07-15T05:10:40+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1205 omid )org) بعضی افراد با اعتماد به نفس زیاد صحبت می کند بدون آن که چیزی بیشتری از ما بدانند  بعضی افراد با اعتماد به نفس زیاد صحبت می کند بدون آن که چیزی بیشتری از ما بدانند  ]]> کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم 2017-07-14T05:07:01+01:00 2017-07-14T05:07:01+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1204 omid )org) در صورتی که خودتان را بشناسید و بازار را بشناسید ساده هست اگر ندانید به کجا قدم گذاشته اید و چه باید بکنید  در صورتی که خودتان را بشناسید و بازار را بشناسید ساده هست اگر ندانید به کجا قدم گذاشته اید و چه باید بکنید  ]]> خلاصه کتاب پول پول پول پول پول 2017-07-10T06:22:28+01:00 2017-07-10T06:22:28+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1203 omid )org) احساس و فکر کردن در مورد هر چیزی برای انسان رخ می دهد برای بهتر شدن زندگیمان ، شکر گذاری برای چیزهایی که داریم احساس و فکر کردن در مورد هر چیزی برای انسان رخ می دهد
برای بهتر شدن زندگیمان ، شکر گذاری برای چیزهایی که داریم
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-09T06:20:28+01:00 2017-07-09T06:20:28+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1202 omid )org) دو موهبت بزرگ ذهنمان و زمان است  دو موهبت بزرگ ذهنمان و زمان است  ]]> خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-07T04:20:12+01:00 2017-07-07T04:20:12+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1201 omid )org) استفاده از دارایی هاتان با خودمان است اکر احمقانه خرج کنیم تصمیم گرفته ایم فقیر شویم اگر خرج بدهی ها کنیم متوسط می شویم اگر سرمایه گذاری کنیم پول دار می شویم  استفاده از دارایی هاتان با خودمان است اکر احمقانه خرج کنیم تصمیم گرفته ایم فقیر شویم اگر خرج بدهی ها کنیم متوسط می شویم اگر سرمایه گذاری کنیم پول دار می شویم  ]]> خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-06T04:17:50+01:00 2017-07-06T04:17:50+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1200 omid )org) سود در خرید هست نه فروش(سود کم ارزان خریدن هست و با قیمت متوسط فروختن به سود منجر می شود ) سود در خرید هست نه فروش
(سود کم ارزان خریدن هست و با قیمت متوسط فروختن به سود منجر می شود )
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-05T04:15:29+01:00 2017-07-05T04:15:29+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1199 omid )org) افرادی که پیدا کنید کاری که می خواهید انجام دهید انجام دادن از آنها طلب نصیحت کنید  افرادی که پیدا کنید کاری که می خواهید انجام دهید انجام دادن از آنها طلب نصیحت کنید  ]]> خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-04T03:50:17+01:00 2017-07-04T03:50:17+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1198 omid )org) چیزی که می خواهی دریافت کنی اول باید بدهید در مورد پول هم این طور است  چیزی که می خواهی دریافت کنی اول باید بدهید در مورد پول هم این طور است  ]]> خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-03T03:49:15+01:00 2017-07-03T03:49:15+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1197 omid )org) ما با الگو گیری از قهرمانان به منبع عظیمی از نبوغ دست پیدا می کنیم  ما با الگو گیری از قهرمانان به منبع عظیمی از نبوغ دست پیدا می کنیم  ]]> خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-02T03:46:13+01:00 2017-07-02T03:46:13+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1196 omid )org) برای فرزند خود که ماشین می خواست ماشین برایش نخرید پول ماشین به آن دهید باید از سودشش ماشین خریداری نماید برای فرزند خود که ماشین می خواست ماشین برایش نخرید پول ماشین به آن دهید باید از سودشش ماشین خریداری نماید

]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-07-01T05:22:55+01:00 2017-07-01T05:22:55+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1195 omid )org) وقتی پول کم می آورید فشار به خود بیاورید تا هوش مالیتان زیاد شو و پول در آورید و راه های پول در آوردن را به روش مختلف یاد بگیرید .فقیران از پس انداز خود خرج می کنند اما پول دارها از پس انداز و دارایی فقط برای خلق پول در آوردن استفاده می کنند .منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر وقتی پول کم می آورید فشار به خود بیاورید تا هوش مالیتان زیاد شو و پول در آورید و راه های پول در آوردن را به روش مختلف یاد بگیرید .
فقیران از پس انداز خود خرج می کنند اما پول دارها از پس انداز و دارایی فقط برای خلق پول در آوردن استفاده می کنند .
منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-06-30T05:14:54+01:00 2017-06-30T05:14:54+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1194 omid )org) افراد خرید و فروش ملک می کنند اما بزرگترین دارایشان یعنی ذهنشان سرمایه گذاری نمی کنند یک هشدار ، به افراد فقیر یا ترسیده گوش نکنید این افراد جوجه کوچولو شما در زندگی باید باشند منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر افراد خرید و فروش ملک می کنند اما بزرگترین دارایشان یعنی ذهنشان سرمایه گذاری نمی کنند
یک هشدار ، به افراد فقیر یا ترسیده گوش نکنید این افراد جوجه کوچولو شما در زندگی باید باشند
منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار ، پدر بی پول 2017-06-18T05:33:46+01:00 2017-06-18T05:33:46+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1193 omid )org) کار جدید یادبگیرید قطعا اشتباهاتی می کنید تا موضوع جدیدی را درک کنید و آموخته هایتون را درک کنید افراد خود پسند به ندرت به خرید کتاب اقدام می کنن آنها مرکز جهان هستند و همه چیز را می دادند کار جدید یادبگیرید قطعا اشتباهاتی می کنید تا موضوع جدیدی را درک کنید و آموخته هایتون را درک کنید
افراد خود پسند به ندرت به خرید کتاب اقدام می کنن آنها مرکز جهان هستند و همه چیز را می دادند
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-06-10T05:45:16+01:00 2017-06-10T05:45:16+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1192 omid )org) بد بینها انتقاد می کنند و برندها تحلیل قویترین ابزاری که برآن تسلط داریم ذهنمان است افراد به جای اینکه ابتدا در زمینه یادگیری در مورد نحوه سرمایه گذاری هزینه کنند صرفا اقدام به خرید سرمایه گذاری ها می کنند بد بینها انتقاد می کنند و برندها تحلیل
قویترین ابزاری که برآن تسلط داریم ذهنمان است
افراد به جای اینکه ابتدا در زمینه یادگیری در مورد نحوه سرمایه گذاری هزینه کنند صرفا اقدام به خرید سرمایه گذاری ها می کنند

]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-05-31T04:05:48+01:00 2017-05-31T04:05:48+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1191 omid )org) افراد دلیل شکست مالیشان این است که برای آنها درد از دست دادن پول بسیار بزرگتر از لذت ثروتمند بودن است اکثر مردم رویای پولدار شدن دارند اما از دست دادن پول می ترسند فرمول برنده ها از شکست هایشان الهام و آن را درک کنند و به پیروزی تبدیل کننداکثر آدم ها آن قدر از باختن می ترسند که می بازند : آنها می بازند چون پی از حد محتاطانه بازی می کنند افراد دلیل شکست مالیشان این است که برای آنها درد از دست دادن پول بسیار بزرگتر از لذت ثروتمند بودن است اکثر مردم رویای پولدار شدن دارند اما از دست دادن پول می ترسند
فرمول برنده ها از شکست هایشان الهام و آن را درک کنند و به پیروزی تبدیل کنند
اکثر آدم ها آن قدر از باختن می ترسند که می بازند : آنها می بازند چون پی از حد محتاطانه بازی می کنند
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-05-30T04:32:16+01:00 2017-05-30T04:32:16+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1190 omid )org) قانون پول بده تا دریافت کنی یا کار سخت تر برای دریافت پول بیشتر قانون اول قانون پول هست و دومین قانون اشتباه هست افرادی که باعث می شود ستون دارایشون کم باشد1- ترس 2- بدبینی 3- تنبلی  4- عادت های بد 5- خود پسندی ترس :هیچ ثروتمندی را ندیده ام که پول از دست داده باشد و هیچ فقیری را ندیده ام که پولی را از دست داده باشد قانون پول بده تا دریافت کنی یا کار سخت تر برای دریافت پول بیشتر قانون اول قانون پول هست و دومین قانون اشتباه هست
افرادی که باعث می شود ستون دارایشون کم باشد
1- ترس 2- بدبینی 3- تنبلی  4- عادت های بد 5- خود پسندی
ترس :هیچ ثروتمندی را ندیده ام که پول از دست داده باشد و هیچ فقیری را ندیده ام که پولی را از دست داده باشد
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-05-30T04:21:19+01:00 2017-05-30T04:21:19+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1189 omid )org) یک روش پول دار شدن دانستن است یعنی چیزی که می دانیم انجام دهیم و پولدار شدن دانستن نه خریدن است افراد باهوش کسانی هستند که با فرد باهوش تر از خود مشارکت می کنند وقتی نیاز به مشورت دارید اطمینان حاصل کنید که فرد مشاور را آگاهانه انتخاب کردید . دانسته های شما بزرگترین ثروت شماست و نادانسته هایتان بزرگترین ریسک شماست همیشه ریسک وجود دارد پس یاد بگیرید که به حای پرهیز از آن ، آن را مدیرت کنید یک روش پول دار شدن دانستن است یعنی چیزی که می دانیم انجام دهیم و پولدار شدن دانستن نه خریدن است
افراد باهوش کسانی هستند که با فرد باهوش تر از خود مشارکت می کنند وقتی نیاز به مشورت دارید اطمینان حاصل کنید که فرد مشاور را آگاهانه انتخاب کردید . دانسته های شما بزرگترین ثروت شماست و نادانسته هایتان بزرگترین ریسک شماست همیشه ریسک وجود دارد پس یاد بگیرید که به حای پرهیز از آن ، آن را مدیرت کنید
]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-05-26T07:45:06+01:00 2017-05-26T07:45:06+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1188 omid )org) اگر هیچ گاه زمین نخوری ، هیچ گاه راه نخواهی رفت . همین مسئله در مورد یاد گرفتن و ثروتمند شدن هم صادق است متاسفانه ثروتمند نیستند این است که از باختن می ترسند برنده ها از باختن نمی ترسند اما بازنده ها می ترسند شکست بخشی از فرایند موفقیت است افرادی که از شکست پرهیز می کنند از موفقیت هم پرهیز می کنند اگر هیچ گاه زمین نخوری ، هیچ گاه راه نخواهی رفت . همین مسئله در مورد یاد گرفتن و ثروتمند شدن هم صادق است متاسفانه ثروتمند نیستند این است که از باختن می ترسند برنده ها از باختن نمی ترسند اما بازنده ها می ترسند شکست بخشی از فرایند موفقیت است افرادی که از شکست پرهیز می کنند از موفقیت هم پرهیز می کنند

]]>
خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول 2017-05-26T07:39:40+01:00 2017-05-26T07:39:40+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1187 omid )org) باهوش باش تا به این طرف و آن طرف هل داده نشوی دلیل ریسک کردن برای ایده های بیشتر انسان سمت ریسک کردن و منفعت بیشتر می روند ذهنمان است که دنبال پول است و اگر ذهن خوب آموزش ببیند می توان ثروتمند شد باهوش باش تا به این طرف و آن طرف هل داده نشوی
دلیل ریسک کردن برای ایده های بیشتر انسان سمت ریسک کردن و منفعت بیشتر می روند
ذهنمان است که دنبال پول است و اگر ذهن خوب آموزش ببیند می توان ثروتمند شد


]]>
نسترن 2017-05-24T03:00:05+01:00 2017-05-24T03:00:05+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/367 omid )org) تقویت قلب ، رافع سردی ، درمان ورم کلیه و عوارض ناشی از کمبود ویتامین ، رفع اسهال ، تصفیه خون گرم است منبع : بروشور رزگلاب گلستان قمصر تقویت قلب ، رافع سردی ، درمان ورم کلیه و عوارض ناشی از کمبود ویتامین ، رفع اسهال ، تصفیه خون

گرم است

منبع : بروشور رزگلاب گلستان قمصر

]]>
آموزش بستن شال و روسری7 2017-05-24T01:19:39+01:00 2017-05-24T01:19:39+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/227 omid )org) ]]> آموزش بستن شال و روسری6 2017-05-24T01:18:22+01:00 2017-05-24T01:18:22+01:00 tag:http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/226 omid )org) ]]>