آموزش کامپیوتر http://amuozeshcomputer.mihanblog.com 2020-07-06T21:18:58+01:00 text/html 2017-07-29T04:01:09+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1214 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">سریع فروختن سهام خود که در روند صعودی می باشد ترسو بودن سهام خود را با گذاشتن قیمت پایین برای فروش می توان استفاده کرد تا ضرر کمتری تحمل کرد و قیمت گذاشته شده معامله شود و کسی می گوید سهام خودش را در قله می فروشد دروغ گویی بزرگی است&nbsp; </font> text/html 2017-07-28T03:56:43+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1213 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">غرور و اعتماد به نفس بی جا می تواند باعث عدم پیشرفت شود ، نمی توانیم به شانس تکیه کنیم باید ریکسمان را کاهش دهیم&nbsp; </font> text/html 2017-07-27T03:54:53+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1212 <font size="5" face="Mihan-Iransans">به خودم می گفتم نمی تواند از این پایین تر بیاید در بورس کلمه ای به نام نمی تواند وجود ندارد&nbsp; </font> text/html 2017-07-26T03:51:49+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1211 <font size="6" face="Mihan-IransansLight">خرید سهام هایی که حجم معاملاتشان افزایش پیدا می کند </font><br> text/html 2017-07-23T04:17:19+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1209 <font size="3" face="Mihan-IransansLight">بررسی شاخص صنایع انجام شود&nbsp; </font> text/html 2017-07-22T04:11:24+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1208 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">زمانی زیادی می رویم در ضرر اما سال های قبل روی سود بوده ایم باید نگاه به گذشته کرد چه می کردیم همان را ادامه دهیم <br></font> text/html 2017-07-17T05:24:18+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1207 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">نگهداری سهمی که در حال رشد است برای یک دوره طولانی بهتر از درگیری با چندین سهم در دوره های کوتاه مدت است&nbsp; </font> text/html 2017-07-16T05:20:44+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1206 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">سهام خریداری می کنید ریزش می کند از کانالهای و سایت های مختلف معرفی شده است سیگنال خودشان می خواهند خارج شوند&nbsp; </font> text/html 2017-07-15T05:10:40+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1205 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">بعضی افراد با اعتماد به نفس زیاد صحبت می کند بدون آن که چیزی بیشتری از ما بدانند&nbsp; </font> text/html 2017-07-14T05:07:01+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1204 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">در صورتی که خودتان را بشناسید و بازار را بشناسید ساده هست اگر ندانید به کجا قدم گذاشته اید و چه باید بکنید&nbsp; </font> text/html 2017-07-10T06:22:28+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پول پول پول پول پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1203 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansLight">احساس و فکر کردن در مورد هر چیزی برای انسان رخ می دهد </font><br><font size="5" face="Mihan-IransansLight"> برای بهتر شدن زندگیمان ، شکر گذاری برای چیزهایی که داریم</font><br><font size="5" face="Mihan-IransansLight"> </font></div> text/html 2017-07-09T06:20:28+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1202 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">دو موهبت بزرگ ذهنمان و زمان است&nbsp; </font> text/html 2017-07-07T04:20:12+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1201 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">استفاده از دارایی هاتان با خودمان است اکر احمقانه خرج کنیم تصمیم گرفته ایم فقیر شویم اگر خرج بدهی ها کنیم متوسط می شویم اگر سرمایه گذاری کنیم پول دار می شویم&nbsp;</font><font size="5"> </font> text/html 2017-07-06T04:17:50+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1200 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">سود در خرید هست نه فروش<br>(سود کم ارزان خریدن هست و با قیمت متوسط فروختن به سود منجر می شود )<br> </font> text/html 2017-07-05T04:15:29+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1199 <font size="5" face="Mihan-Iransans">افرادی که پیدا کنید کاری که می خواهید انجام دهید انجام دادن از آنها طلب نصیحت کنید&nbsp; </font> text/html 2017-07-04T03:50:17+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1198 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">چیزی که می خواهی دریافت کنی اول باید بدهید در مورد پول هم این طور است&nbsp; </font> text/html 2017-07-03T03:49:15+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1197 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">ما با الگو گیری از قهرمانان به منبع عظیمی از نبوغ دست پیدا می کنیم&nbsp; </font> text/html 2017-07-02T03:46:13+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1196 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">برای فرزند خود که ماشین می خواست ماشین برایش نخرید پول ماشین به آن دهید باید از سودشش ماشین خریداری نماید </font><br><br> text/html 2017-07-01T05:22:55+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1195 <font size="5" face="Mihan-Iransans">وقتی پول کم می آورید فشار به خود بیاورید تا هوش مالیتان زیاد شو و پول در آورید و راه های پول در آوردن را به روش مختلف یاد بگیرید .<br>فقیران از پس انداز خود خرج می کنند اما پول دارها از پس انداز و دارایی فقط برای خلق پول در آوردن استفاده می کنند .<br>منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر <br></font> text/html 2017-06-30T05:14:54+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1194 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">افراد خرید و فروش ملک می کنند اما بزرگترین دارایشان یعنی ذهنشان سرمایه گذاری نمی کنند <br>یک هشدار ، به افراد فقیر یا ترسیده گوش نکنید این افراد جوجه کوچولو شما در زندگی باید باشند <br>منبع : کتاب پدر پولدار پدر فقیر <br></font> text/html 2017-06-18T05:33:46+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار ، پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1193 <font size="5" face="Mihan-Iransans">کار جدید یادبگیرید قطعا اشتباهاتی می کنید تا موضوع جدیدی را درک کنید و آموخته هایتون را درک کنید <br>افراد خود پسند به ندرت به خرید کتاب اقدام می کنن آنها مرکز جهان هستند و همه چیز را می دادند<br> </font> text/html 2017-06-10T05:45:16+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1192 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">بد بینها انتقاد می کنند و برندها تحلیل <br>قویترین ابزاری که برآن تسلط داریم ذهنمان است <br>افراد به جای اینکه ابتدا در زمینه یادگیری در مورد نحوه سرمایه گذاری هزینه کنند صرفا اقدام به خرید سرمایه گذاری ها می کنند <br><br> </font> text/html 2017-05-31T04:05:48+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1191 <font size="4" face="Mihan-IransansLight">افراد دلیل شکست مالیشان این است که برای آنها درد از دست دادن پول بسیار بزرگتر از لذت ثروتمند بودن است اکثر مردم رویای پولدار شدن دارند اما از دست دادن پول می ترسند <br>فرمول برنده ها از شکست هایشان الهام و آن را درک کنند و به پیروزی تبدیل کنند<br>اکثر آدم ها آن قدر از باختن می ترسند که می بازند : آنها می بازند چون پی از حد محتاطانه بازی می کنند <br></font> text/html 2017-05-30T04:32:16+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1190 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">قانون پول بده تا دریافت کنی یا کار سخت تر برای دریافت پول بیشتر قانون اول قانون پول هست و دومین قانون اشتباه هست <br>افرادی که باعث می شود ستون دارایشون کم باشد<br>1- ترس 2- بدبینی 3- تنبلی&nbsp; 4- عادت های بد 5- خود پسندی <br>ترس :هیچ ثروتمندی را ندیده ام که پول از دست داده باشد و هیچ فقیری را ندیده ام که پولی را از دست داده باشد <br> </font> text/html 2017-05-30T04:21:19+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1189 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">یک روش پول دار شدن دانستن است یعنی چیزی که می دانیم انجام دهیم و پولدار شدن دانستن نه خریدن است <br>افراد باهوش کسانی هستند که با فرد باهوش تر از خود مشارکت می کنند وقتی نیاز به مشورت دارید اطمینان حاصل کنید که فرد مشاور را آگاهانه انتخاب کردید . دانسته های شما بزرگترین ثروت شماست و نادانسته هایتان بزرگترین ریسک شماست همیشه ریسک وجود دارد پس یاد بگیرید که به حای پرهیز از آن ، آن را مدیرت کنید <br> </font> text/html 2017-05-26T07:45:06+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1188 <font size="5" face="Mihan-IransansLight">اگر هیچ گاه زمین نخوری ، هیچ گاه راه نخواهی رفت . همین مسئله در مورد یاد گرفتن و ثروتمند شدن هم صادق است متاسفانه ثروتمند نیستند این است که از باختن می ترسند برنده ها از باختن نمی ترسند اما بازنده ها می ترسند شکست بخشی از فرایند موفقیت است افرادی که از شکست پرهیز می کنند از موفقیت هم پرهیز می کنند <br><br> </font> text/html 2017-05-26T07:39:40+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) خلاصه کتاب پدر پولدار و پدر بی پول http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/1187 <font size="4" face="Mihan-IransansLight">باهوش باش تا به این طرف و آن طرف هل داده نشوی <br>دلیل ریسک کردن برای ایده های بیشتر انسان سمت ریسک کردن و منفعت بیشتر می روند <br>ذهنمان است که دنبال پول است و اگر ذهن خوب آموزش ببیند می توان ثروتمند شد <br><br><br> </font> text/html 2017-05-24T03:00:05+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) نسترن http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/367 <p align="center"><font size="5">تقویت قلب ، رافع سردی ، درمان ورم کلیه و عوارض ناشی از کمبود ویتامین ، رفع اسهال ، تصفیه خون </font></p> <p align="center"><font size="5">گرم است</font></p> <p><font size="2">منبع : بروشور رزگلاب گلستان قمصر </font></p> text/html 2017-05-24T01:19:39+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) آموزش بستن شال و روسری7 http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/227 <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/xZCHN/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360"></iframe> <!-- Begin OxinAds.com Banner Code --> <script type="text/javascript" src="http://www.oxinads.com/showbanneri.php?b=MTIzMQ==&amp;a=MQ==&amp;bs=Nw==&amp;s=NDY4eDYw&amp;u=15913&amp;text=1&amp;window=1"></script> <!-- End OxinAds.com Banner Code --> text/html 2017-05-24T01:18:22+01:00 amuozeshcomputer.mihanblog.com omid )org) آموزش بستن شال و روسری6 http://amuozeshcomputer.mihanblog.com/post/226 <iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/N92QH/vt/frame" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" width="640" height="360"></iframe>